Activități pentru bisericile noi

iulie 5, 2021

Încă de la începuturi, creștinismul Biblic, a rămas ca o credință comună, exprimată prin întâlniri frecvente. Noul Testament descrie multe dintre activitățile pe care creștinii din biserica primară le-au introdus în adunările lor. De-a lungul secolelor, multe alte tradiții au fost predate și practicate. 

Atunci când se începe o biserică, liderii trebuie să aleagă activitățile și formele culturale ce vor fi introduse în noile adunări. Inspirându-se atât din Scripturi cât și tradiții, ei aleg prioritățile conform următoarelor:

  1. Introduc activități poruncite în Scripturi de către Isus sau apostolii Săi. Acestea sunt necesare.
  2. Introduc activități ce ajută și pe care și apostolii le-au practicat, dar care nu au fost poruncite.
  3. Introduc activități care ajută și care s-au tras din tradiții, dar care nu împiedică activitățile poruncite. 

 

Adunați-vă împreună

Căci unde sunt adunați doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor, sunt și Eu! Matei 18:20

Într-adevăr, noi toți am fost botezați într‑un singur Duh. 1 Corinteni 12:13

Adunați-vă împreună, … încurajați-vă unii pe alții. Evrei 10:25

Adunați-vă împreună. 1 Corinteni 11:18; 14:26

Sub conducere

Către toți sfinții în Cristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și cu diaconii. Filipeni 1:1

Și El i‑a dat … pe alții păstori și învățători, … pentru zidirea trupului lui Cristos. Efeseni 4:11-12

Bătrânii care conduc bine să fie considerați vrednici de o cinste sporită, mai ales cei ce se ostenesc cu predicarea și învățarea. 1 Timotei 5:17

Aveți încredere în conducătorii voștri și supuneți‑vă lor, căci ei veghează asupra sufletelor voastre. Evrei 13:17

Toți participă

Căci toți puteți să profețiți, dar unul după altul, pentru ca toți să învețe și toți să fie încurajați. 1 Corinteni 14:31

Și fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului pentru folosul tuturor. 1 Corinteni 12:7

Să vorbească doi sau trei profeți, iar ceilalți să judece. 1 Corinteni 14:29

Supuneți‑vă unii altora, în frică de Cristos. Efeseni 5:21

Așadar, mărturisiți‑vă păcatele unii altora și rugați‑vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Iacov 5:16

Și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Ioan 13:14

Salutați‑vă unul pe altul cu o sărutare sfântă! Romani 16:16

În rest, fraților, bucurați‑vă! Îndreptați‑vă unul pe altul! Încurajați‑vă! Fiți în același gând unul cu altul!  2 Corinteni 13:11

Îndemnați‑vă unul pe altul în fiecare zi. Evrei 3:13

Îl laudă pe Dumnezeu

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. 2 Corinteni 1:3

Când au auzit ei aceste lucruri, și‑au ridicat glasul în același gând către Dumnezeu și au zis: „Stăpâne, Tu, Cel Care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele.” Fapte 4:24

Și mulțumind întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în Numele Domnului nostru Isus Cristos. Efeseni 5:20

Prin El deci să‑I aducem întotdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzelor noastre care mărturisesc Numele Lui! Evrei 13:15

Îl mărturisesc pe Cristos

Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei. 1 Timotei 3:16

Să ne ținem neclintit de mărturisirea speranței noastre … Să nu renunțăm la strângerea noastră laolaltă. Evrei 10:23-25

Citesc Scriptura

După ce va fi citită această scrisoare în prezența voastră, faceți în așa fel încât să fie citită și în biserica din Laodicea. De asemenea, citiți și voi scrisoarea din Laodicea. Coloseni 4:16

Până când voi veni eu, dă atenție citirii, încurajării și învățăturii. 1 Timotei 4:13

Se roagă

Ei stăruiau în … rugăciuni. Fapte 2:42

erau adunați destul de mulți oameni și se rugau. Fapte 12:12

Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. 1 Corinteni 14:15

În cele din urmă, fraților, rugați‑vă pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului și să fie glorificat. 2 Tesaloniceni 3:1

Rugați‑vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Iacov 5:16

Cântă

Voi cânta laudă cu duhul, dar voi cânta laudă și cu mintea. 1 Corinteni 14:15

…, ci fiți plini de Duh, vorbind între voi cu psalmi, imnuri și cântări duhovnicești, cântând și aducând laudă Domnului în inima voastră. Efeseni 5:18-19

Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belșug, …  cântându‑I lui Dumnezeu cu recunoștință în inimile voastre psalmi, imnuri și cântări duhovnicești. Coloseni 3:16

Profețesc

Avem diferite daruri, după harul care ne‑a fost dat: dacă cineva are darul profeției, să‑l folosească potrivit cu mărimea credinței sale; dacă are darul slujirii, să‑l folosească în slujire; dacă are darul învățăturii, să‑l folosească pentru a da învățătură. Romani 12:6-7

Urmăriți dragostea și râvniți după darurile duhovnicești, dar mai ales să profețiți. 1 Corinteni 14:1

Primesc învățătură

Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Fapte 2:42

Și El i‑a dat învățători, pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos. Efeseni 4:11-12

Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belșug, învățându‑vă și sfătuindu‑vă unii pe alții cu toată înțelepciunea. Coloseni 3:16

Episcopul însă trebuie …  în stare să dea învățătură. 1 Timotei 3:2

Evangelizează

De aceea, dacă s‑ar aduna întreaga biserică și … Dar dacă toți profețiți și intră cineva necredincios sau neștiutor, el este convins. 1 Corinteni 14:23-24

Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, propovăduiți moartea Domnului, până când va veni El. 1 Corinteni 11:26

Sărbătoresc Cina Domnului

Ei stăruiau … în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fapte 2:42

În fiecare zi continuau să se întâlnească, în același gând, în Templu, frângeau pâinea acasă. Fapte 2:46

Paharul binecuvântării, pe care îl binecuvântăm, nu este oare părtășia cu sângele lui Isus Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare părtășia cu trupul lui Cristos? 1 Corinteni 10:16

Mănâncă mesele

În fiecare zi continuau să se întâlnească, în același gând, în Templu …,  își împărțeau mâncarea cu bucurie și simplitate a inimii. Fapte 2:46

Când vă adunați să mâncați, așteptați‑vă unii pe alții! 1 Corinteni 11:33-34

Dăruiesc liber

Ei stăruiau … în părtășie. Fapte 2:42

Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate în comun. Fapte. 2:44

 

În bisericile noi, este înțelept să introduci doar câteva activități la început, ca mai apoi, să introduci mai multe activități de-a lungul a câteva săptămâni sau luni. Discută cu liderii locali despre formele și modurile culturale acceptabile pentru fiecare activitate.