Formare

Scopul formării

Scopul formării este de a te ajuta să împlinești viziunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o în ceea ce privește plantarea de biserici și facerea de ucenici. Formarea în plantarea de biserici este, în esență, ucenicizarea biblică cu scopul de a iniția o mișcare de plantare de biserici; de a vedea multiplicarea rapidă și exponențială a ucenicilor făuritori de ucenici și biserici ce plantează alte biserici într-un anumit grup de oameni sau un segment al populației. 

Procesul de formare

Pentru început, cel ce formează și cel ce va fi format se vor întâlni (în persoană sau într-o convorbire audio/video) cel puțin o dată pe săptămână timp de o oră. Cel care este format, va implementa peste săptămână planul de acțiune asupra căruia s-a căzut de acord. Frecvența întâlnirilor poate fi rărită, cu timpul și să aibă loc doar la nevoie.

Modelul formării

În general, în cadrul întâlnirilor de formare, vom menține modelul enumerat mai jos. Cu toate acestea, vom urma întotdeauna călăuzirea Duhului Sfânt: 

 • Rugăciune
 • Actualizare/Revizuire
 • Planul de acțiune
 • Încurajare/Corectare
 • Rugăciune

Cerințe (așteptări) pentru cel ce primește formarea/cel ce oferă formarea 

Pentru ambii:

 • Vor căuta în mod constant înțelepciune din partea lui Dumnezeu prin timp devoțional personal și cu ceilalți.
 • Îl vor iubi pe Isus și I se vor supune Lui mai presus de orice. 
 • Se vor ruga unii pentru alții și în mod special pentru cei spre care lucrezi să-i atingi. 

Pentru cel ce primește formarea

 • Îl vei contacta pe formatorul tău atunci când ai întrebări, oportunități sau provocări noi. 
 • Vei informa cu privire la ce s-a întâmplat de la ultima voastră conversație.
 • Vei cere clarificări în punctele care sunt neclare, nepractice sau nu au nicio relevanță. 
 • Vei implementa planurile asupra căruia ai căzut de acord împreună cu formatorul tău. 
 • Vei parcurge citirea biblică și alte materiale recomandate. 
 • Vei explica motivele pentru care nu ai reușit să faci cele menționate mai sus, pentru ca formatorul tău să le poată ajusta. 

Pentru formator (cel ce oferă formarea):

 • Te va asculta cu atenție în ceea ce ai de spus. 
 • Îți va oferi înțelepciune bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu și experiență. 
 • Îți va oferi sarcini bazate pe situația și scopurile tale. 
 • Va fi disponibil pentru tine și în afara timpului acordat întâlnirilor cu tine.
 • Îți va cere socoteală cu privire la planurile și scopurile asupra cărora ați căzut de comun acord. 
 • Te va încuraja, sfătui și mângâia.